Chuyển hướng 301 toàn bộ link ở web cũ sang web mới


RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.domain.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://new-domain.com/$1 [L,R=301,NC]

Tổng hợp các thủ thuật Woocommerce

Thay đổi giá trị thập phân khi thêm vào giỏ hàng cho WooCommerce:

Thêm trường nhập trong tab general của WooCommerce:

Tổng hợp Elementor Widget bởi PixelPlus

Product Carousel (Swiper JS)

Xem code

Product Tab Carousel (Swiper JS)

Xem code

Product Modern Carousel (Swiper JS)

Xem code

Product Thumb Left

Xem code

Product Tab Grid

Xem code

Product Tab Grid Modern

Xem code

Project Carousel

Xem code

Contact Me on Zalo
0974.201.866