Chuyển hướng 301 toàn bộ link ở web cũ sang web mới


RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.domain.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://new-domain.com/$1 [L,R=301,NC]

Contact Me on Zalo
0974.201.866