Tổng hợp các thủ thuật Woocommerce

Thay đổi giá trị thập phân khi thêm vào giỏ hàng cho WooCommerce:

Thêm trường nhập trong tab general của WooCommerce:

Contact Me on Zalo
0974.201.866